Now showing items 183-202 of 202

  Title
  Uticaj terapije fiksnim ortodontskim aparatima na paradoncijum i dijagnostički potencijal biohemijskih parametara zapaljenja [1]
  Uticaj tretmana litijum karbonatom na ishod terapije radioaktivnim jodom kod grejsovog hipertiroidizma [1]
  Uticaj vremena preduzimanja operativnog lečenja preloma kuka na ishod i komplikacije [1]
  Utvrđivanje povezanosti hronične plak psorijaze i osnovnih kriterijuma metaboličkog sindroma [1]
  Value of magnetic resonance imaging in diagnosis of congenital malformations of the brain [1]
  Zastupljenost mutacija i R202Q polimorfizma gena za porodičnu mediteransku groznicu i njihov uticaj na oksidativni stres i kliničke zapaljenske manifestacije [1]
  Zatvaranje strelne rane primenom fibrinskog lepka sa antibiotikom : eksperimentalna studija [1]
  Značaj analize varijabilnosti krvnog pritiska u proceni hipertrofije leve komore u dece [1]
  Značaj galektina-1 kao prognostičkog faktora u lečenju klasičnog Hočkinovog limfoma [1]
  Značaj genskog polimorfizma citohroma P450 3A5 i enzima antioksidativne zaštite kod pacijenata sa transplatiranim bubregom na terapiji takrolimusom [1]
  Značaj histeroskopije u vantelesnom oplođenju [1]
  Značaj inflamatornih markera i poremećaja sistema hemostaze kod bolesnika sa akutnim pankreatitisom [1]
  Značaj kliničkih i biohemijskih parametara za tok, prognozu i kvalitet života bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom [1]
  Značaj magnetne rezonance u dijagnostici kongenitalnih malformacija mozga [1]
  Značaj markera endotelne disfunkcije, oksidativnog stresa i inflamacije u dvogodišnjoj prognozi kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda [1]
  Značaj nivoa vitamina D i polimorfizama gena povezanih sa njegovim delovanjem kod obolelih od multiple skleroze [1]
  Značaj oksidativnog stresa i poremećaja metabolizma arginina kao markera metastaziranja tumora debelog creva [1]
  Značaj prolongiranog ortoptičkog tretmana u rehabilitaciji binokularnog vida kod egzodevijacija [1]
  Značaj veličine i strukture zidova čeonog sinusa na nastanak kontuzije mozga kod traume čeone regije [1]
  Značaj višeredne komjuterizovane tomografije u dijagnostici bolesti srca [1]