Now showing items 1-20 of 54

  Title
  Analiza i ocena održivog razvoja energetskog sistema u zgradarstvu [1]
  Analiza tehnologičnosti personalizovanih implantata metodama veštačke inteligencije [1]
  Analiza uticaja recikliranog gumenog praha na svojstva i strukturu gumenih smeša [1]
  Analysis and evaluation of sustainable development of the energy systems in buildings [1]
  Application of Additive Technologies in Fabrication of Anatomical Custom Made Scaffolds for Bone Tissue Reconstruction [1]
  Determination of averaged axisymmetric flow in hydraulic turbomachinery runner [1]
  Dinamička stabilnost viskoelastičnih kontinualnih sistema pod dejstvom slučajnih poremećaja [1]
  Dinamičko ponašanje određenih klasa transportnih mašina sa aspekta incidentnih događaja [1]
  Dinamika i stabilnost hibridnih dinamičkih sistema [1]
  Dynamic stability of viscoelastic continuous systems subjected to random excitation [1]
  Eksperimentalno i numeričko istraživanje termo-strujnih procesa u paketu perforiranih ploča [1]
  Eksperimentalno i numeričko istraživanje termo-strujnih procesa u spiralnom naboranom toplotnom apsorberu koncentrisanog zračenja [1]
  Energetske performanse klimatizovanih objekata na bazi kratkoročne vremenske prognoze [1]
  Geometrijsko modeliranje objekata sa elementima slobodne forme podržano analizom njihovih semantičkih odlika [1]
  Hidraulički efekti prirodne konvekcije u realnim paralelopipednim rezervoarima izloženim spoljnim uticajima [1]
  Inteligentno upravljanje mobilnim robotima na osnovu neuro-fazi-genetskog prepoznavanja objekata i praćenja ljudi u robotskoj viziji [1]
  Inteligentno upravljanje, modeliranje i optimizacija procesa livenja [1]
  Istraživanje karakteristika ubrizgavanja ulja repice i njegovog metilestra pod visokim pritiscima u motorima SUS [1]
  Istraživanje konstrukciono-triboloških parametara kugličnih ležaja sa kosim dodirom tipa ZKLF sa aspekta optimalne osnovne funkcije [1]
  Istraživanje konstrukciono-triboloških parametara radijalnih kliznih ležaja sa grafitom sa aspekta optimalne osnovne funkcije [1]