Приказ резултата 1-20 од 43

  Наслов
  A new original method for symbolic analysis of electronic circuits [1]
  Analiza i načini poboljšanja performansi bežičnih optičkih telekomunikacionih sistema u uslovima atmosferske turbulencije [1]
  Analiza procesnih i računskih iteracija primenom savremenih računarskih aritmetika [1]
  Application of diversity techniques for solving the problems of the effects impurities in optical fibers on the performance of optical systems [1]
  Daljinsko učenje u mehatronici zasnovano na primeni virtuelnih i realnih didaktičkih sistema [1]
  Design and optimization of electrical contacts and thermal cutoffs [1]
  Doprinos projektovanju i primeni pseudoslučajnih i entropijskih kodova u digitalnim mernim sistemima [1]
  Elektronski sistem za analizu polifaznih opterećenja baziran na FPGA [1]
  Karakteristike složenih kombinera u dva trenutka vremena u prisustvu fedinga [1]
  Kratkoročna prognoza potrošnje električne energije zasnovana na metodama veštačke inteligencije [1]
  Kvazistacionarni pristup za analizu mikrotalasnih vodova [1]
  Metod za efikasnu identifikaciju harmonijskih izobličenja u elektroenergetskoj mreži primenom modifikovanih elektronskih brojila [1]
  Napredni metodi projektovanja digitalnih integrisanih kola u nanometarskim tehnologijama sa posebnim naglaskom na brzinu, statičku i dinamičku potrošnju [1]
  Nove tehnike linearizacije senzora bazirane na primeni dvostepenih A/D konvertora [1]
  Novi pristup u proceni pravca dolazećeg EM signala zasnovan na primeni veštačkih neuronskih mreža [1]
  Novi topološki pristup simboličkoj analizi elektronskih polja [1]
  Numerička karakterizacija efikasnosti zaštite kućišta sa otvorima na bazi sprege sa žičanim strukturama [1]
  Orthogonal Functions Applied in Modeling of Dynamical Systems and Control of Systems with Fuzzy Sliding Modes [1]
  Otvorena platforma za realizaciju "eCity" koncepta zasnovana na interoperabilnim servisima i servisno orijentisanoj arhitekturi [1]
  Personalizovana vizuelizacija geo-informacija iz integrisanih izvora informacija zasnovana na semantici i web tehnologijama [1]