Now showing items 124-143 of 143

  Title
  Upravljačko-računovodstvena podrška menadžmentu preduzeća u lean poslovnom okruženju [1]
  Upravljanje institucionalnom dimenzijom održivog ruralnog razvoja [1]
  Upravljanje performansama javnih preduzeća u uslovima deregulacije poslovnog okruženja [1]
  Upravljanje performansama poslovnih procesa u funkciji povećanja efikasnosti preduzeća [1]
  Upravljanje rizicima lanca snabdevanja u cilju povećanja njegove otpornosti [1]
  Uticaj agroekonomskih mera na razvoj poljoprivrede Republike Srbije [1]
  Uticaj centralne banke na funkcionisanje i razvoj tržišta novca [1]
  Uticaj finansijskih tržišta na kvalitet makroekonomskih performansi Republike Srbije i zemalja Centralne Evrope [1]
  Uticaj globalne finansijske krize na kreditni rizik bankarskog sistema [1]
  Uticaj korupcije na ekonomski rast [1]
  Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji [1]
  Uticaj politike zaštite konkurencije na razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji [1]
  Uticaj primene direktive Evropske Unije "Solventnost II" na sektor osiguranja u Srbiji [1]
  Uticaj svetske ekonomske krize a stanje i perspektivu privrede Srbije [1]
  Uticaj transporta i skladištenja gasa na snabdevenost tržišta Balkana [1]
  Uzroci i posledice finansijskih kriza u globalnoj ekonomiji [1]
  Valorizacija ekonomsko-geografskih resursa Južne Srbije u funkciji turističkog razvoja [1]
  Valutna supstitucija : uzroci i posledice [1]
  Vantržišna rešenja ekoloških eksternih efekata u proizvodnji bakra u Republici Srbiji [1]
  Vrednovanje ekstremnih rizika u finansijama i osiguranju [1]