Now showing items 113-132 of 140

  Title
  Uloga nautičkog turizma u održivom razvoju Crne Gore [1]
  Uloga planinskih destinacija u razvoju turizma zlatiborskog okruga [1]
  Uloga poljoprivredno-prehrambrenog sektora u povećanju izvoza Republike Srbije [1]
  Uloga regiona Zapadne Srbije u privrednom razvoju sa posebnim osvrtom na razvoj turizma [1]
  Unapređenje kvaliteta poslovnih procesa u preduzećima industrije mleka u Republici Srbiji [1]
  Unapređenje savremenih helpdesk poslovnih sistema primenom naprednih inteligentnih softverskih alata [1]
  Unapređenje sistema za očuvanje stabilnosti finansijskih institucija [1]
  Upravljačko-računovodstvena merenja i unapređenja performansi u zdravstvenim organizacijanma [1]
  Upravljačko-računovodstvena podrška menadžmentu preduzeća u lean poslovnom okruženju [1]
  Upravljanje institucionalnom dimenzijom održivog ruralnog razvoja [1]
  Upravljanje performansama javnih preduzeća u uslovima deregulacije poslovnog okruženja [1]
  Upravljanje performansama poslovnih procesa u funkciji povećanja efikasnosti preduzeća [1]
  Upravljanje rizicima lanca snabdevanja u cilju povećanja njegove otpornosti [1]
  Uticaj agroekonomskih mera na razvoj poljoprivrede Republike Srbije [1]
  Uticaj centralne banke na funkcionisanje i razvoj tržišta novca [1]
  Uticaj finansijskih tržišta na kvalitet makroekonomskih performansi Republike Srbije i zemalja Centralne Evrope [1]
  Uticaj globalne finansijske krize na kreditni rizik bankarskog sistema [1]
  Uticaj korupcije na ekonomski rast [1]
  Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji [1]
  Uticaj politike zaštite konkurencije na razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji [1]