Now showing items 92-111 of 143

  Title
  Sistem kontrolisanja državne pomoći u funkciji zaštite konkurencije u procesu integracije Srbije u Evropsku Uniju [1]
  Specifičnosti primene marketing koncepta u visokoškolskim ustanovama [1]
  Spoljna trgovina u funkciji stabilizacije privrede Meksika [1]
  Strane direktne investicije kao nosioci procesa globalizacije [1]
  Strategic bases and development directions of tourism on the territory of the republic of Serbia [1]
  Strategija razvoja Srbije u susret Evropskoj Uniji [1]
  Strategija regionalnog razvoja raškog okruga [1]
  Strategijske osnove i pravci razvoja turizma na teritoriji Republike Srbije [1]
  Strateški aspekt primene Sent Galen modela menadžmenta u funkciji unapređenja konkurentnosti preduzeća [1]
  Strukturne promene u poljoprivredi Republike Srbije u funkciji unapređenja konkurentnosti [1]
  Strukturne promene u spoljnoj trgovini Republike Srbije u funkciji poboljšanja neto deviznog efekta [1]
  Supply chain risk management for the purpose of increasing its resilence [1]
  Sustainable development of agriculture and tourism, with special reference to the possibility of the nature park "Golija" [1]
  System of controlling state aid in function of protection competition in the process of Serbian integration in the European Union [1]
  Teorijski modeli racionalnog ponašanja u savremenoj ekonomskoj nauci [1]
  The application of mathematical methods in the planning development of cluster organizations in the republic of Serbia [1]
  The determinants of cross-border mergers and aquisitions [1]
  The instruments of economic policy for the purpose of price stabilization in the republic of serbia [1]
  The multivariate analysis application in creating the composite index of district development in the Republic of Serbia [1]
  The role of West Serbia region in the industrial development with a special review on the development of tourism [1]