Now showing items 81-100 of 143

  Title
  Računovodstvena regulativa kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izveštaja [1]
  Rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u vlasništvu preduzetnica [1]
  Razvoj i implementacija sistema za podršku elektronskom poslovanju zdravstvenih organizacija [1]
  Razvoj i primena OLAP tehnologije za poslovno odlučivanje [1]
  Razvoj informacionog sistema za finansijsko izveštavanje baziranog na veb tehnologiji [1]
  Razvojni resursi i perspektive razvoja prehrambene industrije na teritoriji Jablaničkog okruga [1]
  Reforma penzijskog sistema Republike Srbije u funkciji njegove održivosti [1]
  Reperkusije sistema transfera u javnim finansijama [1]
  Restrukturiranje bankarskog sektora i doprinos privrednom razvoju u tranzicionim uslovima [1]
  Rešavanje problema ekoloških eksternalija primenom ekonomskih instrumenata u oblasti zaštite životne sredine [1]
  Revizija finansijskih izveštaja u uslovima primene računovodstva fer vrednosti [1]
  Sistem kontrolisanja državne pomoći u funkciji zaštite konkurencije u procesu integracije Srbije u Evropsku Uniju [1]
  Specifičnosti primene marketing koncepta u visokoškolskim ustanovama [1]
  Spoljna trgovina u funkciji stabilizacije privrede Meksika [1]
  Strane direktne investicije kao nosioci procesa globalizacije [1]
  Strategic bases and development directions of tourism on the territory of the republic of Serbia [1]
  Strategija razvoja Srbije u susret Evropskoj Uniji [1]
  Strategija regionalnog razvoja raškog okruga [1]
  Strategijske osnove i pravci razvoja turizma na teritoriji Republike Srbije [1]
  Strateški aspekt primene Sent Galen modela menadžmenta u funkciji unapređenja konkurentnosti preduzeća [1]