Now showing items 67-86 of 143

  Title
  Obnovljivi izvori energije kao faktor ekonomskog razvoja i unapređenja energetske sigurnosti zemalja zapadnog Balkana [1]
  Održivi razvoj poljoprivrede i turizma, sa posebnim osvrtom na mogućnosti parka prirode "Golija" [1]
  Oil and gas price determining in the conditions of economic crisis [1]
  Performance Management of Public Enterprises in Business Environment Deregulation Conditions [1]
  Perspektive i mogući pravci razvoja finansijskog tržišta s osvrtom na Jugoslaviju [1]
  Poslovna infrastuktura kao instrument nove industrijske politike Republike Srbije [1]
  Poslovno izveštavanje u društveno odgovornom preduzeću [1]
  Primena evropskog modela poslovne izvrsnosti u cilju unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća [1]
  Primena matematičkih metoda u projektovanju razvoja klasterskih organizacija u Republici Srbiji [1]
  Primena metoda zavisnosti u analizi razlika u zaradama između polova u Republici Srbiji [1]
  Primena multivarijacione analize u formiranju kompozitnog indeksa razvijenosti okruga u Srbiji [1]
  Primena regresione analize finansijskih vremenskih serija u upravljanju portfolio rizicima [1]
  Primena višekriterijumske analize u upravljanju procesom proizvodnje u mlekarskoj industriji [1]
  Primena Web2.0 tehnologija u poslovniminformacionim sistemima u cilju unapređenja efikasnosti Business Intelligence procesa [1]
  Računovodstvena regulativa kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izveštaja [1]
  Rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u vlasništvu preduzetnica [1]
  Razvoj i implementacija sistema za podršku elektronskom poslovanju zdravstvenih organizacija [1]
  Razvoj i primena OLAP tehnologije za poslovno odlučivanje [1]
  Razvoj informacionog sistema za finansijsko izveštavanje baziranog na veb tehnologiji [1]
  Razvojni resursi i perspektive razvoja prehrambene industrije na teritoriji Jablaničkog okruga [1]