Now showing items 1-1 of 1

  • Platonov pojam Erosa 

    Plato’s concept of Eros
    Алишић, Жељка (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 22-09-2016)