Now showing items 362-381 of 471

  Title
  Veze psihološke fleksibilnosti sa egzekutivnim funkcijama i osobinama ličnosti: poređenje osoba sa multiplom sklerozom i hroničnim bolom [1]
  Vinicultural terminology in Vojvodina [1]
  Vinogradarska terminologija Vojvodine [1]
  Visoke kognitivne funkcije u nastavi lingvistiĉkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja [1]
  Vojno administrativno uređenje Smederevskog sandžaka 1739-1788. [1]
  Zadovoljstvo u partnerskoj relaciji kroz perspektivu seksualne orijentacije [1]
  Zahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja [1]
  Značaj crta ličnosti i strukture radne motivacije za nivo zadovoljstva karijerom [1]
  Značaj demografskih i psiholoških odlika za realno inameravano ponašanje potrošača [1]
  Značaj moralnih i liderskih svojstava za ostvarenje darovitosti [1]
  Značenja delanja: sociološka analiza diskurzivnih praksi ideologije [1]
  Znamenite ličnosti porodice Ćirić iz Sremskuh Karlovaca [1]
  Život i delo Borislava Mihajlovića Mihiza [1]
  Đorđe Stratimirović in the Revolution and Warof 1848-1849 [1]
  Đorđe Stratimirović u revoluciji i ratu 1848–1849. [1]
  Анализа дискурса разговора у суду: судија – (оп)тужени [1]
  Античка прошлост у Србији у уџбеницима историје између два светска рата [1]
  Аутобиографски фрагменти у српским списима 20. века [1]
  Барок у белетристичком опусу Милорада Павића [1]
  Вербализација концепта части и поштења у српском језику [1]