Now showing items 160-179 of 471

  Title
  Majke hronično ometene dece: prihvatanje dijagnoze i prevladavanje stresa [1]
  Makrolingvistički aspekti oslovljavanja u nemačkom, srpskom i mađarskom jeziku [1]
  members of ethnic minorities (as is the case ofSlovaks in Vojvodina). Whether a bilingualSlovak from Vojvodina will use one language(Slovak) or the other language (Serbian)depends on the communicative situation and theinterlocutor (if he/she is bilingual ormonolingual). Linguistic competence in bothlanguages is not the same with all Slovak-Serbian speakers and in their communicationthere is a lot of code-switching.This research in brief included thefollowing questions: 1) what forms of Slovak-Serbian bilingualism in Vojvodina are there; 2)where are these two languages uses in parallel;3) at what level is the competence of Slovak-Serbian bilingual speakers; 4) what are theattitudes of Slovak-Serbian bilingual speakersregarding their linguistic competence in one orthe other language. The general aim of theresearch was to present a detailed andcomprehensive picture of Slovak-Serbianbilingualism in Vojvodina. [1]
  Mental health of children in foster care: therole of quality of care provided to children byfoster carers [1]
  Mentalno zdravlje dece na hraniteljstvu: uloga kvaliteta staranja o detetu od strane hranitelja [1]
  Mentorstvo u funkciji podsticanja refleksivne prakse nastavnika [1]
  Metacognition and cognitive strategies duringreading comprehension at the university level ofEFL [1]
  Metafore tela i prostora u romanima Sare Voters [1]
  Metakognicija i kognitivne strategije urazumevanju teksta u univerzitetskoj nastaviengleskog jezika [1]
  Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika [1]
  Miroslav Krleza in Serbian Literature [1]
  Miroslav Krleža u srpskoj književnosti – Problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi XX stoljeća [1]
  Misao Nikolaja Timčenka o srpskoj književnosti 20. veka [1]
  Mitotvornost prirode u ukrajinskoj i svetskoj poeziji [1]
  Mogućnosti i ograničenja inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole [1]
  Mogućnosti i ograničenja razvoja autonomije učenika u vaspitno-obrazovnom procesu [1]
  Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalni istraživački rad u nastavi prirode i društva [1]
  Mogućnosti primene korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u razrednoj nastavi [1]
  Morfemizacija krnjih leksičkih osnova u engleskom jeziku:leksikološki i leksikografski aspekti [1]
  Morphemization of truncated lexical bases in present-day English:lexicological and lexicographic aspects [1]