Now showing items 39-58 of 473

  Title
  Designing Business English Course for the Purposeof Developing Pragmatic Competence Important forthe Advancement of Business Communication [1]
  Determinante iluzija samopoboljšanja u situaciji doživljenog neuspeha [1]
  Determinante stabilnosti i promenljivosti subjektivnog blagostanja na uzorcima ispitanika iz Srbije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država: primena pristupa usmerenog na osobe [1]
  Determinants of self-enhancement in the situation of failure [1]
  Dictionary of the Kingsʼ Hagiogaphies by Archbishop Danilo II (according to the Manuscript of Daniloʼs Codex in the Archives of SASA, 1553.) [1]
  Discourse analysis of conversation in court /courtroom discourse: judge – defendant [1]
  Diskurs analiza medijskog izveštavanja olokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od1991. do 1995. godine [1]
  Dometi i ograniĉenja kvalitativnih istraţivanja u pedagogiji [1]
  Doprinos verske nastave moralnosti mladih [1]
  Drama and puppet activity in curricular andextracurricular practice of teaching The Serbianlanguage and literature in primary school [1]
  Dramatic oeuvre of Vida Ognjenović in thecontext of the contemporary Serbian dramaturgyand literary tradition [1]
  Dramska i lutkarska aktivnost u nastavnoj i vannastavnoj praksi Srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi [1]
  Dramski opus Vide Ognjenović u kontekstu savremene srpske dramaturgije i književne tradicije [1]
  Dramsko viđenje žene vladara u srpskoj istorijskoj drami do sredine 20. veka [1]
  Društvena uslovljenost psihološkog profila književnog lika u viktorijanskom i modernističkom romanu [1]
  Društveni status i modeli jednoroditeljskih porodica [1]
  Društveno ekonomski razvoj i promene u Užičkom orkugu od 1947. do 1963. godine [1]
  Dubrovačke studije Dragoljuba Pavlovića [1]
  Economic culture in Serbia: cultural patterns,institutions and legitimation mechanisms [1]
  Efekat srećnog i disforiĉnog afekta i vulnerabilnosti za depresiju na proces paţnje: studija oĉnih pokreta [1]