• Non-negative matrix factorization for integrative clustering 

    Алгоритми интегративног кластеровања података применом ненегативне факторизације матрице
    Brdar, Sanja (Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 15-12-2016)