Now showing items 1-1 of 1

  • Operators for Multi-Resolution Morse and Cell Complexes 

    Оператори за мулти-резолуционе комплексе Морза и ћелијске комплексе
    Čomić, Lidija (Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 03-03-2014)