Now showing items 1-1 of 1

  • Mining large amounts of mobile object data 

    Истраживање великих количина података о покретним објектима
    Gavrić, Katarina (University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, 22-12-2017)