Now showing items 1-1 of 1

  • Model-Driven Technical Space Integration Based on a Mapping Approach 

    Приступ интеграцији техничких простора заснован на пресликавањима иинжењерству вођеном моделима
    Dimitrieski, Vladimir (University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, 30-03-2018)