Now showing items 1-1 of 1

  • Methods for image restoration and segmentation by sparsity promoting energy minimization 

    Методе за рестаурацију и сегментацију дигиталне слике засноване наминимизацији функције енергије која фаворизује ретке репрезентацијесигнала
    Bajić-Papuga, Buda (University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, 16-09-2019)