Приказ резултата 277-296 од 918

  Наслов
  Karakterizacija kolorimetrijskih vrednosti otisaka štampanih goniohromatskim pigmentima [1]
  Karakterizacija površinske strukture neštampajućih elemenata CtP termalne štamparske forme za ofset štampu [1]
  Karakterizacija predela na području obuhvaćenom Prostornim planom posebne namene Fruške gore do 2022. godine [1]
  Karakterizacija proizvodnih parametara alata za utiskivanje izrađenih tehnikom 3D štampe [1]
  Kineski vrt – Arhitektura i kultura vrta u kineskoj tradiciji [1]
  Ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije [1]
  Knowledge-based Interactive Assembly ofMachine-readable and Machine-understandable Judicial Documents [1]
  Kodizajn arhitekture i algoritama za lokalizacijumobilnih robota i detekciju prepreka baziranih namodelu [1]
  Kognitivno inspirisani računarski model memorije sa primenama u robotici [1]
  Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata [1]
  Koncepcije razvoja univerzalnih zupčastih reduktora [2]
  Kontekstno zavisno prepoznavanje govora u interakciji između čoveka i mašine [1]
  Konvolucije eksternih faktora u oceni rizika vanrednih događaja na železnici [1]
  Konzumerizam i arhitektonski narativi u modernom enterijeru na kraju XX i početku XXI veka [1]
  Kreativni procesi i mogući ishodi savremenih arhitektonskih praksi; Studija slučaja: Novi Sad 1980-2010. [1]
  Kvalitet vazduha pod pritiskom u funkciji održive proizvodnje [1]
  Leadership and Learning Organization [1]
  Lean system application model in durable goods retail [1]
  Level of service at unsignalized pedestrian crossings [1]
  Liderstvo i učeća organizacija [1]