Now showing items 840-859 of 937

  Title
  Zaštitni kodovi u prostorima skupova i multiskupova i njihove primene u permutacionim kanalima [1]
  Аctions of a stored granular material on reinforced concrete cylindrical silo cells [1]
  Аnalysis and estimation of seismic performance of gird reinforced concrete bridges [1]
  Аnalysis of energy dissipation in the impact problems of two or more bodies [1]
  Адаптивне бихевиористичке стратегије у интеракцији између човека и машине у контексту медицинске терапије [1]
  Алгоритми интегративног кластеровања података применом ненегативне факторизације матрице [1]
  Анализа дисипације енергије у проблемима судара два или више тела [1]
  Анализа квантних механизама транспорта присутних у мемристивним уређајима на бази наноматеријала [1]
  Анализа мел-фреквенцијских кепстралних коефицијената као обележја коришћених при аутоматском препознавању говорника [1]
  Анализа примене отпадних и рециклираних материјала за израду порозног бетонског коловоза [1]
  Биометријско обележје за препознавање говорника: дводимензионална информациона ентропија говорног сигнала [1]
  Дефинисање и оцена критеријума утицаја саобраћајне приступачности на развој приградских насеља [1]
  Динамички модел трофазне кавезне асинхроне машине заснован на методи коначних елемената [1]
  Електронски систем препознавања врсте течности, применом интердигиталног кондензатора [1]
  Естимација потрошње енергије вишејезгарних наменских апликација [1]
  Израда модела информационог система за управљање људским ресурсима у пословним системима [1]
  Индикатори старења средства за влажење у офсет штампи [1]
  Интерактивно састављање машински читљивих и разумљивих судских писмена базирано на знању [1]
  Информациони систем научно-истраживачке делатности [1]
  Истраживање великих количина података о покретним објектима [1]