Now showing items 839-858 of 943

  Title
  Variable Formulation and Neighborhood Search Methods for the Maximum Clique Problem in Graph [1]
  Vector-controlled induction motor drive with minimal number of sensors [1]
  Višenamenski integrisani senzor sile i pomeraja [1]
  Vremenski pristup u metodama istraživanja frekvencije saobraćajnih nezgoda [1]
  Waste Management Model Based on Principles of Reduction of the Negative Impact on Environment and Economic Sustainability [1]
  Wireless Sensor Network Node with Energy Harvesting for Monitoring of Environmental Parameters [1]
  Workflow management system for DMS [1]
  Zaštitni kodovi u prostorima skupova i multiskupova i njihove primene u permutacionim kanalima [1]
  Аctions of a stored granular material on reinforced concrete cylindrical silo cells [1]
  Аnalysis and estimation of seismic performance of gird reinforced concrete bridges [1]
  Аnalysis of energy dissipation in the impact problems of two or more bodies [1]
  Адаптивне бихевиористичке стратегије у интеракцији између човека и машине у контексту медицинске терапије [1]
  Алгоритми интегративног кластеровања података применом ненегативне факторизације матрице [1]
  Анализа дисипације енергије у проблемима судара два или више тела [1]
  Анализа квантних механизама транспорта присутних у мемристивним уређајима на бази наноматеријала [1]
  Анализа мел-фреквенцијских кепстралних коефицијената као обележја коришћених при аутоматском препознавању говорника [1]
  Анализа примене отпадних и рециклираних материјала за израду порозног бетонског коловоза [1]
  Биометријско обележје за препознавање говорника: дводимензионална информациона ентропија говорног сигнала [1]
  Дефинисање и оцена критеријума утицаја саобраћајне приступачности на развој приградских насеља [1]
  Динамички модел трофазне кавезне асинхроне машине заснован на методи коначних елемената [1]