Now showing items 344-363 of 384

  Title
  Uticaj primene mešavine etarskih ulja u ishrani na proizvodne karakteristike i kvalitet mesa brojlerskih pilića [1]
  Uticaj primene različitih izvora prirodnih pigmenata na boju žumanca i ko-ekstrudata na bazi semena lana, lanika i konoplje na profil masnih kiselina u jajima [1]
  Uticaj probiotskog kvasca Saccharomyces boulardii na adheziju Candida glabrata [1]
  Uticaj procesa osmotske dehidratacije naprenos mase i kvalitet mesa svinja [1]
  Uticaj različitih tehnoloških parametara na formiranje boje tradicionalne fermentisane kobasice (Petrovačka kobasica) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta [2]
  Uticaj sadržaja i osnovne strukture aromatskih ugljovodonika na termooksidacionu stabilnost mineralnih ulja [1]
  Uticaj sastava i uloge lipida brašna u procesu izrade hleba [1]
  Uticaj sastava masne faze margarina na fizičke osobine i kvalitet peciva od laminiranog testa [1]
  Uticaj sastava polivinilhloridnih smeša i tehnoloških uslova proizvodnje na svojstva penastih podnih obloga [1]
  Uticaj sirovinskog sastava i tehnološkog postupka na sadržaj metala u čokoladnim i krem proizvodima [1]
  Uticaj tehnoloških faktora u proizvodnji crvenih vina na sadržaj i stabilnost katehina i njihovih oligomera [1]
  Uticaj termičke obrade na nutritivnu vrednost i oksidativnu stabilnost ulja semena uljane tikve golice Cucurbita pepoL. [1]
  Uticaj termičkih tretmana hrane za životinje na promene skrobne komponente i svarljivost [1]
  Uticaj tipa promotora turbulencije na unapređenje membranske filtracije proteina mleka [1]
  Uticaj vrednosti pH pufera i vrste anjona na brzinu oksidacije L-askorbinske kiseline [1]
  Utilization of tomato processing byproduct as raw material for value-added food products [1]
  Utilization of uva (Arctostaphylos uva ursi L.) by product in order to obtain new herbal extracts by modern extraction techniques [1]
  Valorisation of blueberry and raspberry pomace through the formulation of value-added gluten-free cookie [1]
  Valorizacija nutritivnog profila keksa proizvedenog sa dodatkom sporednih proizvoda prehrambene industrije [1]
  Valorizacija sporednog proizvoda žalfije (Salvia officinalis L.) u cilju dobijanja bioaktivnih jedinjenja savremenim tehnikama ekstrakcije [1]