Now showing items 223-242 of 378

  Title
  Possible application of synthetic zeolite CR-100(Crystal-Right™) in ammonia adsorption fromground water of Banat aquifer [1]
  Potencijal biosinteze aflatoksina B1 u različitim vrstama Triticum spp. [1]
  Potencijal cijanobakterija u formulaciji prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću [1]
  Potential biosynthesis of aflatoxin B1 in different species of Triticum spp. [1]
  Potential of cyanobacteria in formulation ofvalue-added food products [1]
  Praćenje ostataka sulfonilurea u zemljištu u realnim uslovima primenom visoko-pritisne tečne hromatografije [1]
  Prečišćavanje otpadne vode iz procesa proizvodnje bioetanola mikrofiltracijom [1]
  Preparation and characterization of nanocomposites based on polylactic acid and silica nanoparticles for food packaging application [1]
  Preparation and properties of nanoparticles suspensions and their composites [1]
  Preparation of marigold (Calendula officinalis L.) extract using carbon dioxide under pressure and its microencapsulation in the polymer–surfactant system [1]
  Prilog proučavanju mogućnosti racionalizacije tehnološkog postupka mlevenja pšenice primenom osmovaljne stolice [1]
  Primena protein-polimer interakcije za formiranje mikrokapsula sa kontrolisanim otpuštanjem aktivne supstance [1]
  Primena sistema hitozan-jonska površinski aktivna materija za dobijanje mikrokapsula uljnog sadržaja [1]
  Primena tehnoloških postupaka spontane fermentacije i osmotske dehidratacije za unapređenje nutritivnog profila, senzornih svojstava i održivosti kupusa [1]
  Priprema i karakterizacija nanokompozita polimlečne kiseline i silicijum (IV) oksida namenjenog za pakovanje hrane [1]
  Prirodni koagulanti iz zrna pasulja (Phaseolus vulgaris) u obradi vode [1]
  Production and quality assessment of fruit wines from native plum (Prunus domestica L.) varieties [1]
  Profil proteina i sastav masnih kiselina mleka magarice balkanske rase tokom perioda laktacije [1]
  Proizvodnja i ocena kvaliteta voćnog vina od sorti domaće šljive (Prunus domestica L.) [1]
  Projection of structure of coatings based onconventional and hyperbranched alkyd resins [1]