Now showing items 155-174 of 403

  Title
  Ispitivanje adsorpcije i formiranja filmova na graničnim površinama ulja i masti dispergovanih u rastvorima želatina i natrijumdodecilbenzensulfonata [1]
  Ispitivanje lipolitičkih i oksidativnih promena u tradicionalnoj fermentisanoj kobasici (Petrovačka kobasica) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta [1]
  Ispitivanje nutritivne vrednosti osušenog jabučnog tropa i mogućnosti njegove upotrebe u industrijskoj proizvodnji hrane za životinje [1]
  Ispitivanje sadržaja i antioksidativne aktivnosti fenolnih kiselina u toku proizvodnje slada i piva [1]
  Ispitivanje uslova stvaranja spinela nikla na različitim oblicima aluminijumtrioksida [1]
  Ispitivanje uticaja procesa ekstrudiranja na dobijanje i stabilnost funkcionalnog hraniva za životinje na bazi lanenog semena [1]
  Ispitivanje uticaja strukturnih, fizičkih i hemijskih svojstava drveta pojedinih klonova topola na proces dobijanja i osobine sulfatne celuloze [1]
  Istraživanje biohemijskih signala u petit mutantima kvasca - izazvanih benomilom [1]
  Istraživanje dobijanja i karakterizacija biorazgradivih kompozitnih filmova na bazi biljnih proteina [1]
  Istraživanje fenomena aerosola formiranog od emulzija mineralnih i drugih ulja u vodi [1]
  Izučavanje funkcionalnih svojstava enzimski modifikovanih biljnih globulina [1]
  Karakteristike gluteninsko - glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike gluteninsko-glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom [1]
  Karakterizacija albumina i biohemijski aspekti kvaliteta pšenice (Triticum aestivum) [1]
  Karakterizacija ekstrakata peteljki višnje (Prunus cerasus L.) i trešnje (Prunus avium L.) dobijenih subkritičnom vodom [1]
  Karakterizacija funkcionalnog napitka od melise (Melissa officinalis L.) dobijenog fiziološkom aktivnošću čajne gljive [1]
  Karakterizacija kvaliteta mesa i iznutrica svinja čistih rasa odgajanih u Vojvodini [1]
  Karakterizacija kvaliteta, nutritivne vrednosti i stabilnosti devičanskih maslinovih ulja proizvedenih u različitim regionima Libije [1]
  Karakterizacija organohlornih jedinjenja u zemljištu i uličnoj prašini na području grada Novog Sada – profil i procena rizika po zdravlje [1]