Now showing items 155-174 of 309

  Title
  Određivanje trans masnih kiselina u prehrambenim proizvodima gasnom hromatografijom-masenom spektrometrijom [1]
  Opšti higijenski parametri i odabrani bakterijski patogeni u proizvodnji fermentisanih suvih kobasica u Srbiji uz ispitivanje efekata termičkih tretmana [1]
  Optimisation of functional fermented dairy beverage technology [1]
  Optimizacija biosinteze antagonista skladišnih patogena jabuke primenom Streptomyces hygroscopicus [1]
  Optimizacija dobijanja etanola fermentacijom međuproizvoda tehnologije prerade šećerne repe [1]
  Optimizacija postupka revitalizacije otpadnog kvasca iz industrije piva za primenu u pekarskoj industriji [1]
  Optimizacija procesa ekstrudiranja spelte za kreiranje funkcionalnih proizvoda sa dodatkom betaina [1]
  Optimizacija procesa mešanja hrane za životinje u vertikalnim i cilindričnim mešalicama [1]
  Optimizacija proizvodnje ksantana u laboratorijskom bioreaktoru na otpadnim vodama vinarija [1]
  Optimizacija savremenih ekstrakcionih postupaka za izolovanje apigenina iz cveta kamilice (Chamomilla recutita L.) i karakterizacija biološke aktivnosti dobijenih ekstrakata [1]
  Optimizacija sušenja voća u vakuumu [1]
  Optimizacija tehnološkog postupka pripreme kvasnog testa za zamrzavane pekarske proizvode [1]
  Optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje funkcionalnog fermentisanog mlečnog napitka [1]
  Optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje namaza sa visokim sadržajem omega masnih kiselina upotrebom pogače semena uljane tikve golice [1]
  Optimization of antagonists of storage apple pathogens biosynthesis by Streptomyces hygroscopicus [1]
  Optimization of ethanol production from intermediate products of sugar beet technology [1]
  Optimization of feed mixing process in the vertical and hoop mixer [1]
  Optimization of fruit drying in vacuum [1]
  Optimization of novel extraction techniques for apigenin isolation from chamomile flowers (Chamomilla recutita L.) and characterization of biological activity of obtained extracts [1]
  Optimization of revitalization procedure of waste yeast from brewery for application in baking industry [1]