Now showing items 113-132 of 309

  Title
  Investigation of phenolic acids content andantioxidant activity during malt and beer production [1]
  Investigation of the functional properties of enzymatic modified plant globulins [1]
  Investigation of the lipolytic and oxidative changes intraditional dry fermented sausage (Petrovac sausage)throughout standardization of safety and quality [1]
  Investigation on the phenomena of aerosols formed from emulsions of mineral and other oils in water [1]
  Iskorišćenje sporednog produkta prerade paradajza kao sirovine za prehrambene proizvode sa dodatom vrednošću [1]
  Iskorišćenje sporednog proizvoda uve (Arctostaphylos uva ursi L.) u cilju dobijanja novih biljnih ekstrakata savremenim tehnikama ekstrakcije [1]
  Iskorišćenje tropa borovnice i maline u formulaciji bezglutenskog keksa sa dodatom vrednošću [1]
  Ispitivanje lipolitičkih i oksidativnih promena u tradicionalnoj fermentisanoj kobasici (Petrovačka kobasica) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta [1]
  Ispitivanje nutritivne vrednosti osušenog jabučnog tropa i mogućnosti njegove upotrebe u industrijskoj proizvodnji hrane za životinje [1]
  Ispitivanje sadržaja i antioksidativne aktivnosti fenolnih kiselina u toku proizvodnje slada i piva [1]
  Ispitivanje uticaja procesa ekstrudiranja na dobijanje i stabilnost funkcionalnog hraniva za životinje na bazi lanenog semena [1]
  Istraživanje dobijanja i karakterizacija biorazgradivih kompozitnih filmova na bazi biljnih proteina [1]
  Istraživanje fenomena aerosola formiranog od emulzija mineralnih i drugih ulja u vodi [1]
  Izučavanje funkcionalnih svojstava enzimski modifikovanih biljnih globulina [1]
  Karakteristike gluteninsko - glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom [1]
  Karakterizacija albumina i biohemijski aspekti kvaliteta pšenice (Triticum aestivum) [1]
  Karakterizacija funkcionalnog napitka od melise (Melissa officinalis L.) dobijenog fiziološkom aktivnošću čajne gljive [1]
  Karakterizacija kvaliteta mesa i iznutrica svinja čistih rasa odgajanih u Vojvodini [1]
  Karakterizacija kvaliteta, nutritivne vrednosti i stabilnosti devičanskih maslinovih ulja proizvedenih u različitim regionima Libije [1]