Now showing items 127-146 of 309

  Title
  Karakteristike gluteninsko - glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom [1]
  Karakterizacija albumina i biohemijski aspekti kvaliteta pšenice (Triticum aestivum) [1]
  Karakterizacija funkcionalnog napitka od melise (Melissa officinalis L.) dobijenog fiziološkom aktivnošću čajne gljive [1]
  Karakterizacija kvaliteta mesa i iznutrica svinja čistih rasa odgajanih u Vojvodini [1]
  Karakterizacija kvaliteta, nutritivne vrednosti i stabilnosti devičanskih maslinovih ulja proizvedenih u različitim regionima Libije [1]
  Kombucha made from medical herbs - biological activity and fermentation parameters [1]
  Kombuha od lekovitog bilja - biološka aktivnost i parametri fermentacije [1]
  Matematički model reakcionog sistema za in situ epoksidovanje sojinog ulja persirćetnom kiselinom [1]
  Mathematical model of reaction sistem for in situepoxidation of soybean oil with peracetic acid [1]
  Model bioprocesa proizvodnje etanola iz među- i nusproizvoda prerade šećerne repe [1]
  Model bioprocesa proizvodnje ksantana na efluentima prehrambene industrije [1]
  Modeling and optimization of wheat starch suspensions microfiltration [1]
  Modelling and optimization of continuousbiosorption of heavy metal ions from water [1]
  Modelovanje "cross-flow" mikrofiltracije suspenzija kvasca primenom koncepta neuronskih mreža i postupka odzivne površine [1]
  Modelovanje i optimizacija kontinualne biosorpcije jona teških metala iz vode [1]
  Modelovanje i optimizacija procesa mikrofiltracije suspenzija pšeničnog skroba [1]
  Mogućnost primene sintetičkog zeolita CR-100 (Crystal-Right™) za adsorpciju amonijaka iz podzemnih voda Banatskog akvifera [1]
  Mogućnost primene visokoproteinskih frakcija suncokretove sačme dobijenih postupkom usitnjavanja i vazdušne klasifikacije u proizvodnji ekstrudirane hrane za ribe [1]
  Mogućnosti redukcije sadržaja Alternaria toksina u pšenici primenom odabranih tehnoloških postupaka [1]