Now showing items 392-407 of 407

  Title
  Zamenjivači masti na bazi pšeničnih i ovsenih mekinja i njihova primena u formulaciji keksa [1]
  Антибактеријска активност млека магарице балканске расе [1]
  Антиоксидативна активност ферментисаних млечних производа добијених помоћу комбухе [1]
  ЕХTRACTION OF THYME (Thimus vulgaris L.) BY SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE [1]
  Модел биопроцеса производње ксантана на ефлуентима прехрамбене индустрије [1]
  Оптимизација добијања етанола ферментацијом међупроизвода технологије прераде шећерне репе [1]
  Оптимизација производње ксантана у лабораторијском биореактору на отпадним водама винарија [1]
  Оптимизација савремених екстракционих поступака за изоловање апигенина из цвета камилице (Chamomilla recutita L.) и карактеризација биолошке активности добијених екстраката [1]
  Оптимизација технолошког поступка припреме квасног теста за замрзаване пекарске производе [1]
  Пречишћавање отпадне воде из процеса производње биоетанола микрофилтрацијом [1]
  Развој и вредновање сензорских и инструменталних метода за оцјену текстурних својстава тјестенине [1]
  Синтеза и карактеризација нанокомпозитних честица са структуром језгро-омотач [1]
  Синтеза, карактеризација, оптимизација својстава и примена јестивог, активног амбалажног материјала на бази скроба [1]
  Тhe interaction of dietary fibres with structural dough components in the process of making decrease energy bakery products [1]
  Утицај примене мешавине етарских уља у исхрани на производне карактеристике и квалитет меса бројлерских пилића [1]
  Хроматографска, микробиолошка и in silico анализа стероидних једињења од потенцијалног биомедицинског значаја [1]