Now showing items 384-403 of 407

  Title
  Valorisation of blueberry and raspberry pomace through the formulation of value-added gluten-free cookie [1]
  Valorizacija nutritivnog profila keksa proizvedenog sa dodatkom sporednih proizvoda prehrambene industrije [1]
  Valorizacija sporednog proizvoda žalfije (Salvia officinalis L.) u cilju dobijanja bioaktivnih jedinjenja savremenim tehnikama ekstrakcije [1]
  Valorization of sage (Salvia officinalis L.) by-product for recovery of bioactive compounds by novel extraction techniques [1]
  Valorization of the nutritional profile of cookies produced with the addition of food industry by-products [1]
  Visokovredna funkcionalna jedinjenja iz sporednih proizvoda prerade paradajza [1]
  Višestepeno anaerobno biološko prečišćavanje jako opterećenih otpadnih voda [1]
  Wheat and oat bran based fat replacers and their application in cookie formulation [1]
  Zamenjivači masti na bazi pšeničnih i ovsenih mekinja i njihova primena u formulaciji keksa [1]
  Антибактеријска активност млека магарице балканске расе [1]
  Антиоксидативна активност ферментисаних млечних производа добијених помоћу комбухе [1]
  ЕХTRACTION OF THYME (Thimus vulgaris L.) BY SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE [1]
  Модел биопроцеса производње ксантана на ефлуентима прехрамбене индустрије [1]
  Оптимизација добијања етанола ферментацијом међупроизвода технологије прераде шећерне репе [1]
  Оптимизација производње ксантана у лабораторијском биореактору на отпадним водама винарија [1]
  Оптимизација савремених екстракционих поступака за изоловање апигенина из цвета камилице (Chamomilla recutita L.) и карактеризација биолошке активности добијених екстраката [1]
  Оптимизација технолошког поступка припреме квасног теста за замрзаване пекарске производе [1]
  Пречишћавање отпадне воде из процеса производње биоетанола микрофилтрацијом [1]
  Развој и вредновање сензорских и инструменталних метода за оцјену текстурних својстава тјестенине [1]
  Синтеза и карактеризација нанокомпозитних честица са структуром језгро-омотач [1]