Now showing items 32-51 of 85

  Title
  Karakteristike glasa i metodički pristupi razvoju glasa u funkciji profesionalnih aktivnosti [1]
  Konstrukcija i analiza klaster algoritma sa primenom u definisanju bihejvioralnih faktora rizika u populaciji odraslog stanovništva Srbije [1]
  Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva [1]
  Kratki govorni izrazi usmenog porekla u skupštinskog govoru – zastupljenost, značenje, funkcija [1]
  Különböző típusú szövegek kreatív olvasásának fejlesztése az anyanyelv tanításában (Razvijanje sposobnosti kreativnog čitanja različitih tipova tekstova u nastavi maternjeg jezika) [1]
  Modeling of turbulent transport of carbon dioxide and nitrogen oxides in the atmosphere surface layer above the rural areas [1]
  Modeliranje turbulentnog transporta ugljen-dioksida i azotnih oksida u površinskom sloju atmosfere iznad ruralne oblasti [1]
  Multi Criteria Approach to Organising Functional Protective Zones of Natural Resources Aiming to Reduce Anthropogenic Impact [1]
  Osiguranje kvaliteta u radioterapiji - verifikacija sistema za planiranje i klinička implementacija in vivo dozimetrije [1]
  Pedagogical approaches in working with students in hospital [1]
  Pedagoški pristupi u radu sa učenicima na bolničkom lečenju [1]
  Polne razlike u mehanizmima vegetativne regulacije srčane frekvencije [1]
  Položaj žena iz nacionalnih manjina u sistemu visokog obrazovanja Srbije – osvrt na žene iz mađarske nacionalne manjine [1]
  Problem svesti u filozofiji duha i psihoterapiji [1]
  Psihološke determinante preduzetničke orijentacije u servisnom sektoru [1]
  Psychological determinants of entrepreneurial orientation in service sector [1]
  Quality assurance in radiotherapy - verificationof treatment planning system and clinicalimplementation of in vivo dosimetry [1]
  Razlike u izokinetičkim parametrima natkolene muskulature u odnosu na bol u leđima [1]
  Razvoj modela upravljanja ljudskim resursima uz podršku informacionih tehnologija [1]
  Restructuring of industrial regions toward tourism development of local community [1]