Now showing items 41-60 of 85

  Title
  Pedagogical approaches in working with students in hospital [1]
  Pedagoški pristupi u radu sa učenicima na bolničkom lečenju [1]
  Polne razlike u mehanizmima vegetativne regulacije srčane frekvencije [1]
  Položaj žena iz nacionalnih manjina u sistemu visokog obrazovanja Srbije – osvrt na žene iz mađarske nacionalne manjine [1]
  Problem svesti u filozofiji duha i psihoterapiji [1]
  Psihološke determinante preduzetničke orijentacije u servisnom sektoru [1]
  Psychological determinants of entrepreneurial orientation in service sector [1]
  Quality assurance in radiotherapy - verificationof treatment planning system and clinicalimplementation of in vivo dosimetry [1]
  Razlike u izokinetičkim parametrima natkolene muskulature u odnosu na bol u leđima [1]
  Razvoj modela upravljanja ljudskim resursima uz podršku informacionih tehnologija [1]
  Restructuring of industrial regions toward tourism development of local community [1]
  Restrukturiranje industrijskih oblasti u pravcu razvoja turizma lokalne zajednice [1]
  Rod i profesija u umetnosti: diplomirane izvođačice na gudačkim instrumentima na akademijama umetnosti u Novom Sadu, Banja Luci i Zagrebu (1990–2014) [1]
  Rodna analiza teksta u online štampanim medijima u Srbiji [1]
  Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: interdisciplinarni pristup [1]
  Rodni identiteti i interkulturalnost: kritička analiza afirmativnih mera na visokoškolskim institucijama u Srbiji: 2000-2013. godine [1]
  Rodni identiteti u intersekciji sa etniĉkim i religijskim: na primeru istraživanja Banatskih Bugarki u Srbiji, Rumuniji i Bugarskoj [1]
  Rodni stereotipi u romanima lektire drugog ciklusa osnovne škole [1]
  Short spoken expressions of the verbal origin in the assembly speech – occurence, meaning, function [1]
  Simbolika likovne umetnosti Roma i evropski sistem kulturnih vrednosti [1]