Now showing items 290-309 of 803

  Title
  Izbor parametara kod gradijentnih metoda za probleme optimizacije bez ograničenja [1]
  Izletničko-rekreativni turizam stanovništva Beograda na prostoru grada Beograda, u Vojvodini, zapadnoj i istočnoj Srbiji [1]
  Izolacija i karakterizacija Cr(VI) tolerantnih zemljišnih bakterija [1]
  Izolacija, hemijska karakterizacija i biološka aktivnost acilfloroglucinola izpetroletarskog ekstrakta Hypericum barbatum Jacq. 1775 [1]
  Izolovanje, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost naftnih kiselina iz Vojvođanske nafte [1]
  Karakterizacija biodegradabilnosti naftnih ugljovodonika u zemljištu i bioremedijacionih procesa u toku tretmana biogomilama i površinskom obradom [1]
  Karakterizacija bioremedijacionih procesa u sedimentima zagađenim policikličnim aromatičnim ugljovodonicima i procena biodostupnosti [1]
  Karakterizacija bioremedijacionih procesa u zemljištu i podzemnim vodama zagađenim naftom i derivatima na lokalitetu Ratno ostrvo [1]
  Karakterizacija fotona i neutrona megavoltažnih terapijskih akceleratora [1]
  Karakterizacija zemljišnih cijanobakterijskih sojeva izolovanih iz šumskih ekosistema planinskih područja Republike Srbije [1]
  Kinetika i mehanizam uklanjanja odabranih metala iz vode adsorpcijom na aminofunkcionalizovanom ugljeničnom nanomaterijalu [1]
  Kinološki aspekti lovnog turizma u Srbiji [2]
  Knin Krajina - Geographic study [1]
  Kninska krajina - geografska studija [1]
  Kognitivno opterećenje učenika drugog razred gimnazije u nastavi fizike [1]
  Kognitivno-vizuelni pristup zasnovan na grafičkom prikazu funkcije u rešavanju matematičkih problema [1]
  Kolokacioni postupci za rešavanje singularno perturbovanih problema [1]
  Komparativna analiza programa biologije za osnovnu školu u Srbiji i drugim evropskim zemljama [1]
  Komparativni efekti muzičkih festivala na lokalnu zajednicu i turizam EXIT versus SZIGET [1]
  Kompleksi Co(III), Ni(II) i Cu(II) sa hidrazonima nekih 2-piridil-ketona [1]