Now showing items 504-523 of 794

  Title
  Quality of accommodation capacities as an indicato of rural tourism development in Serbia [1]
  Quality of agritourism in Vojvodina and its impact on residents’ attitudes [1]
  Quality of products and services in wellness centers as a factor of competitiveness of the hotels in Slovenia [1]
  Quasi Newton Methods for Stochastic Programming Problems [1]
  Računar u nastavi analitičke geometrije u gimnaziji [1]
  Rasprostranjenost Haemosporidia u populacijama migratornih i sedentarnih vrsta ptica pevačica (Passeriformes) u Srbiji [1]
  Razlike u smrtnosti stanovništva Srbije po polu [1]
  Razvoj algoritma i sistema za deduktivnu predikciju i analizu kretanja košarkaških sudija [1]
  Razvoj hemijske proizvodnje u doba antike na teritoriji današnje Srbije [1]
  Razvoj i evaluacija instrukcione strategije zasnovane na tripletnom modelu reprezentacije sadržaja neorganske hemije u srednjoškolskom obrazovanju [1]
  Razvoj metode za procenu kompleksnosti stehiometrijskih problema [1]
  Razvoj namenskog sistema fazi logike za primenu u sistemima za upravljanje XML dokumentima [1]
  Razvoj nastavnih instrukcija u aktivnoj nastavi fizike [1]
  Razvoj platforme za standardizaciju obrazovanja nastavnika informatike [1]
  Razvoj savremenog poslovnog modela u motelima u Srbiji kao prediktor inovativnosti u tranzitnom turizmu [1]
  Razvoj testova inhibicije rasta vrsta roda Myriophyllum L. 1754 (Saxifragales, Haloragaceae) za potrebe ekološke procene rizika od herbicida i kontrole kvaliteta sedimenta [1]
  Razvoj turizma i ocena turističke konkurentnosti Južnobanatske oblasti [1]
  Recovery potential of aquatic macrophyte species Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) and Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), from toxic stress after exposure to individual herbicides and their mixtures [1]
  Redoks regulacija ćelijskog ciklusa azot oksidom [1]
  Redox regulation of cell cycle through nitric-oxide [1]