Now showing items 373-392 of 794

  Title
  Natural styryl-lactones, their derivatives and analogues as potential antitumour agents: Design, synthesis and a SAR study [1]
  Natural values as the basis of tourism in north western Montenegro [1]
  Negative Selection - An Absolute Measure of Arbitrary Algorithmic Order Execution [1]
  Negativna selekcija - Apsolutna mera algoritamskog izvršenja proizvoljnog naloga [1]
  Neke klase integralnih transformacija na prostoru distribucija i uopštena asimptotika [1]
  Neke klase planarnih mreža i intervalno-vrednosni rasplinuti skupovi [1]
  Neke klase semigrupa [1]
  Neke nove mrežno vrednosne algebarske strukture sa komparativnom analizom različitih pristupa [1]
  Neki prilozi teoriji turnira [1]
  Nelinearna dinamička analiza fizičkih procesa u žiivotnoj sredini [1]
  Nelinearna dinamika u okviru Frenkel-Kontorova modela pod dejstvom spoljašnjih periodičnih sila [1]
  New complexes some 3d metals with semi-, thiosemi- and S-methylisothiosemicarbazone pyridoxal [1]
  Nonlinear dynamical analysis of the physical processes in the environment [1]
  Nonlinear dynamics of ac + dcdriven Frenkel-Kontorova model [1]
  Nova vrsta regularnosti sa primenama na talasni front [1]
  Nove izostere i bioizostere prirodnih stiril-laktona: dizajn, sinteza i antiproliferativna aktivnost [1]
  Novel isosteres and bioisosteres of natural styryl lactones: design,synthesis and antiproliferative activity [1]
  Novi kompleksi nekih 3d metala sa semi-, tiosemi- i S-metilizotiosemikarbazonom piridoksala [1]
  Numerical procedures in defining entropy solutions for conservation laws [1]
  Numeričke procedure u definisanju pravilnih rešenja zakona održanja [1]