Now showing items 401-420 of 803

  Title
  O nekim klasama multiplikatora i semigrupana prostorima ultradistribucija i hiperfunkcija [1]
  O polinomima u algebrama Maljceva [1]
  Objektno-orijentisano proširenje softvera zadinamičku geometriju podržano metapodacima [1]
  Obrada funkcije date pomoću određenog integrala u procesu matematičkog modeliranja [1]
  Obrazovanje hloridnih i bromidnih kompleksa kobalta(II) u električki nesimetričnim vodenim rastopima soli [1]
  Određivanje Starkovih poluširina spektralnih linija jonizovanog kiseonika i silicijuma, emitovanih iz plazme proizvedene u elektromagnetnoj udarnoj T-cevi [1]
  On Integral Transforms and Convolution Equations on the Spaces of Tempered Ultradistributions [1]
  On Polynomials in Mal’cev Algebras [1]
  On some classes of multipliers and semigroups in the spaces of ultradistributions and hyperfunctions [1]
  On some classes of semigroups [1]
  Opadanje fertiliteta u Sremskoj Mitrovici i Šapcu [1]
  Optimizacija CFD simulacije na grupama višejezgarnih heterogenih arhitektura [1]
  Optimizacija i karakterizacija elektrolita na bazi jonskih tečnosti pogodnih za litijum jonske baterije [1]
  Optimizacija metoda ekstrackcije i određivanja neonikotinoida tečnom hromatografijom u odabranim uzorcima [1]
  Optimizacija problema sa stohastičkim ograničenjima tipa jednakosti – kazneni metodi sa promenljivom veličinom uzorka [1]
  Optimizacija tečnog scintilacionog spektrometra za ispitivanje alfa i beta emitera u vodama [1]
  Optimization and characterization of ionic liquid based electrolytes for Li-ion batteries [1]
  Optimization of CFD simulations on groups of many-core heterogeneous architectures [1]
  Optimization of extraction and determination of neonicotinoids using liquid chromatography in selected samples [1]
  Optimization of problems with stochastic equality constraints – penaltyvariable sample size methods [1]