Now showing items 480-499 of 559

  Title
  Uticaj ftalata iz spoljašnje sredine na neke metaboličke poremećaje [1]
  Uticaj gaziranih pića na tvrda zubna tkiva - in vitro studija [1]
  Uticaj kliničkih i neuropsiholoških parametara na karakteristike hoda obolelih od Parkinsonove bolesti [1]
  Uticaj kognitivnih i motoričkih sposobnosti na stepen socijalne participacije kod obolelih od multiple skleroze [1]
  Uticaj lokalnog anestetika na bol posle laparoskopske holecistektomije [1]
  Uticaj medicinske rehabilitacije na kvalitet života operativno i neoperativno lečenih pacijenata sa lumbalnom radikulopatijom [1]
  Uticaj metformina na nastanak deficita vitamina B12 kod pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa [1]
  Uticaj metoda otiskivanja i angulacije implanata na tačnost definitivnog radnog modela za izradu implantno nošenih zubnih nadoknada [1]
  Uticaj operacije katarakte na vrednost intraokularnog pritiska [1]
  Uticaj organofosfornih pesticida na pojavu nespuštenog testisa [1]
  Uticaj pojedinih komponenti zdravlja na kvalitet života starih [1]
  Uticaj pola, težine i dužine trajanja oboljenja na kontaktnu senzibilizaciju kod obolelih od vulgarne psorijaze [1]
  Uticaj postoperativne vizite anesteziologa na zadovoljstvo bolesnika anestezijom posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena [1]
  Uticaj preparata koncentrovanih faktora rasta na regeneratorne i reparatorne procese u postekstrakcionim ranama [1]
  Uticaj prevremenog rođenja na rast oka i proces emetropizacije [1]
  Uticaj primene opšte intravenske anestezije na kvalitet kolonoskopske procedure [1]
  Uticaj programa unapređenja prevencije i kontrole krvnoprenosivih infekcija na smanjenje profesionalnog rizika radnika u zdravstvu [1]
  Uticaj psihosocijalnih i demografskih obeležja na kvalitet života bolesnika sa hroničnim hepatitisom C [1]
  Uticaj različitih antitromboznih lekova na prevenciju nastanka rane tromboze arteriovenskih fistula za hemodijalizu kod bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom [1]
  Uticaj restaurativnih procedura na biomehaničke karakteristike premolara – analiza realnog trodimenzionalnog modela zuba primenom metode konačnih elemenata [1]