Now showing items 315-334 of 559

  Title
  Procena egzekutivnih funkcija i aritmetičkih veština učenika sa kohlearnim implantom [1]
  Procena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde [1]
  Procena kardiološke bezbednosti pri primeni metadona u supstitucionoj terapiji zavisnika od opijata [1]
  Procena kvaliteta života kod bolesnika sa trajnom kolostomom [1]
  Procena psihološke i psihopatološke fenomenologije poremećaja upotrebe Interneta- sličnosti sa opijatskom zavisnošću [1]
  Procena rezultata lečenja unutarzglobnih višekomadnih preloma gornjeg i donjeg okrajka potkolenice aparatom po Ilizarovu [1]
  Procena stanja volemije kod pacijenata na hemodijalizi primenom ultrazvuka pluća [1]
  Procena stepena stresa kod dece nakon laparoskopske apendektomije u različitim vrstama anestezije [1]
  Procena značaja cerebralnih mikroembolusa u akutnom ishemijskom cerebrovaskularnom događaju [1]
  Prognostic factors for return to work after lumbar discectomy [1]
  Prognostic factors for survival in geriatric patients with advanced stage of non-small cell lung cancer [1]
  Prognostic factors in treatment of mediastinoscopically confirmed N2 and N3 stage of non-small cell lung cancer [1]
  Prognostic importance of clinical and computed tomography parameters in patients with chronic subdural hematoma [1]
  Prognostic significance of density of tumor buds and cytoplasmic pseudofragments in stage II colonic carcinoma [1]
  Prognostic significance of myelotoxicity during chemotherapy on the survival of patients with advanced Non-small Cell Lung cancer [1]
  Prognostic significance of tumor lymphangiogenesis in patients with cutaneous melanoma [1]
  Prognostic value of venoarterial carbon-dioxide gradient in patients with severe sepsis [1]
  Prognostic values of laboratory markers of uteroplacental circulation in pregnancies with hypertension and preeclampsia [1]
  Prognostički faktori u lečenju medijastinoskopski dokazanog N2 i N3 stadijuma nemikrocelularnog karcinoma bronha [1]
  Prognostički faktori za povratak na posao kod bolesnika operisanih zbog lumbalne diskus hernije [1]