Now showing items 1-17 of 17

  Title
  Desa potrošači i proces odlučivanja o porodičnoj kupovini u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope [1]
  Dostupnost proizvoda posredstvom alternativnih logističkih sistema u odabranim ekonomijama u usponu [1]
  Finansijski aspekti upravljanja performansama preduzeća u odabranim zemljama u tranziciji [1]
  Kauzalitet preduzetničkog ponašanja, faktora uspešnosti preduzetničkog poduhvata i ambijentalnih uslova [1]
  Komparacija upravljanja kompenzacijama u Republici Srbiji i zemljama Evrope [1]
  Kvalitet usluge u funkciji satisfakcije i namera korisnika u ostvarivanju marketing performansi visokoobrazovnih institucija na zapadnom Balkanu [1]
  Metodološko-radni okvir za razvoj softverske arhitekture poslovnog softvera u agilnim procesima [1]
  Modeliranje upravljanja performansama organizacije preduzeća u funkciji optimiranja ekonomskog uspeha [1]
  Razvoj i primena modela varijacija rodnog jaza na tržištu rada [1]
  Razvoj modela za analizu kamatnih stopa u mikrokreditnom sektoru u Srbiji [1]
  Savremeni trendovi u harmonizaciji finansijskog izveštavanja [1]
  Sentiment u sadržajima sa društvenih mreža kao instrument unapređenja poslovanja visokoškolskih institucija [1]
  Strategija upravljanja portfoliom institucionalnih investitora na finansijskom tržištu odabranih zemalja u usponu [1]
  Unapređenje postupaka za otkrivanje asocijativnih pravila o korišćenju web sajtova [1]
  Unapređenje segmentnog finansijskog izveštavanja savremenim pristupima obračuna troškova [1]
  Uticaj dinamike inovacija na kreiranje modela menadžment aktivnosti u organizacionim sistemima [1]
  Доступност производа посредством алтернативних логистичких система у одабраним економијама у успону [1]