Now showing items 221-240 of 372

  Title
  Yugoslavia, Italy and the Trieste crisis : 1948-1954 [1]
  Značaj logičkog pozitivizma za razvoj političke filozofije [1]
  Značaj odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u razvoju međunarodnih pravila o regulisanju upotrebe sile u međunarodnim odnosima [1]
  Ženski pokret u postdejtonskoj BiH : inicijative, dometi i kontroverze [1]
  А critique of the operationalization of the ambivalent sexism concept - example of Мontenegro [1]
  Аpplication of the method of analyzing document contents in political sciences research [1]
  Анализа ефикасности психосоцијалног програма за починиоце насиља у партнерским односима [1]
  Антимиграционизам као политичка импликација глобалне друштвене неједнакости [1]
  Војнополитички односи Југославије и САД 1964-1974 [1]
  Два виђења будућности Афроамериканаца у Сједињеним Државама : Фредерик Даглас и Вилијам Де Бојс [1]
  Демократска и цивилна контрола рада служби безбедности у Републици Србији од 2000. до 2010. години [1]
  Демократске вредности и културна партиципација у Србији : политиколошко-културолошки приступ [1]
  Директна демократија - дилеме и перспективе [1]
  Домаће игране ТВ серије у југословенској и постјугословенској популарној култури [1]
  Европска унија и будућност национално-територијалне државе [1]
  Европска унија у процесу политизације [1]
  Еколошка политика у транзиционом подијељеном босанско-херцеговачком друштву [1]
  Етичка димензија јавне управе [1]
  Етнички стереотипи у програмима цивилне и политичке деснице у Војводини : 2000-2012. [1]
  Ефекти мађународне помоћи за развој државама Подсахарске Африке [1]