Now showing items 208-227 of 372

  Title
  Uloga civilnih i političkih aktera u procesima institucionalne reforme i razvoja kapaciteta pravosuđa u Srbiji od 2002. do 2012. godine [1]
  Uloga stranih direktnih investicija u lokalnom ekonomskom razvoju u Republici Srbiji (2001-2013) [1]
  Understanding mediatization in Manuel Castells' theory of the network society [1]
  Uporedna analiza izbornih programa relevantnih političkih partija u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj u periodu 2002-2012. godina [1]
  Uspon ultra desnice kao posledica socijalno-ekonomske krize u Grčkoj [1]
  Uticaj globalizacije na naučnu politiku i naučnoistraživački rad u Srbiji: vrednosti, diskursi i institucije [1]
  Uticaj ličnih i sredinskih faktora na mlade u procesu pripreme za napuštanje alternativnog staranja [1]
  Uticaj političkog odlučivanja na upravljanje zaštićenim područjem: na primeru Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera [1]
  Uticaj svjetskog tržišta kapitala na tržište kapitala u Srbiji [1]
  Violence and prevention as a method of institutional treatment of juveniles [1]
  War and national identity of Serbs in the Republic of Srpska and B&H [1]
  Women's movement in post-Dayton B&H: initiatives, achievements and controversies [1]
  Work-family reconciliation policies in Serbia [1]
  Yugoslavia, Italy and the Trieste crisis : 1948-1954 [1]
  Značaj logičkog pozitivizma za razvoj političke filozofije [1]
  Značaj odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u razvoju međunarodnih pravila o regulisanju upotrebe sile u međunarodnim odnosima [1]
  Ženski pokret u postdejtonskoj BiH : inicijative, dometi i kontroverze [1]
  А critique of the operationalization of the ambivalent sexism concept - example of Мontenegro [1]
  Аpplication of the method of analyzing document contents in political sciences research [1]
  Анализа ефикасности психосоцијалног програма за починиоце насиља у партнерским односима [1]