Now showing items 127-146 of 320

  Title
  Model optimalnog tržišnog pozicioniranja u turizmu baziran na preferencijama turista [1]
  Model portala za inteligentno upravljanje elektronskim dokumentima [1]
  Model poslovne inteligencije zasnovan na zaključivanju na osnovu slučajeva i izboru mera sličnosti [1]
  Model upravljanja brendom u funkciji zasnivanja dugoročnih odnosa sa potrošačima [1]
  Model za izbor adekvatnog skupa indikatora performansi u upravljanju proizvodnjom [1]
  Model za selekciju poslovnih procesa i metodologija njihovog poboljšanja [1]
  Model zaštite informacija u sistemima za menadžment identiteta i upravljanje pristupom [1]
  Model-driven development of Data Vault based data warehouses. [1]
  Modeli crowdsourcing-a u pametnim obrazovnim okruženjima [1]
  Modeling of training in the field of the integrated business solutions based on the workshop concept [1]
  Modeling the effects of standardization [1]
  Modeling, analysis and measuring efficiency of sports decision making units using DEA method. [1]
  Modeliranje obuke u oblasti integrisanih poslovnih rešenja zasnovano na konceptu radionice [1]
  Modeliranje, analiza i merenje efikasnosti sportskih organizacionih jedinica primenom DEA metode [1]
  Modelom vođen razvoj skladišta podataka zasnovanog na Data Vault pristupu [1]
  Modelovanje kvaliteta doživljaja linearnih Internet video sadržaja [1]
  Models of crowdsourcing in smart learning environments [1]
  Mogućnosti primene poslovne inteligencije za analizu i predviđanje uspeha studiranja [1]
  Mogućnosti unapređenja sistema poslovnog odlučivanja u procesu e-nabavke [1]
  Multidisciplinarni aspekti sajber ratovanja [1]