Now showing items 239-258 of 320

  Title
  Uključivanje logičkih interakcija atributa u metode višekriterijumske analize [1]
  Unapređenje analize obavijanja podataka metodama multiatributivnog odlučivanja: doktorska disertacija [1]
  Unapređenje korporativnih sistema obrazovanja primenom Web 2.0 tehnologija [1]
  Unapređenje metodologije razvoja i korišćenja kolaboracionih sistema [1]
  Unapređenje modela poslovnog odlučivanja sistemom asocijativnih pravila [1]
  Unapređenje organizacije specijalnih događaja primenom sistema grupnog odlučivanja [1]
  Unapređenje poslovne komunikacije u bankarstvu optimizacijom rada kontakt centara [1]
  Unapređenje sistema poslovne inteligencije procesom grupnog odlučivanja [1]
  Upravljanje kapacitetom apsorpcije znanja kao faktor konkurentnosti oprganizacije [1]
  Upravljanje modelima alokativnih mehanizama finansiranja preduniverzitetskog obrazovanja [1]
  Upravljanje strateškim promenama u farmaceutskoj industriji [1]
  Uticaj konsaltinga na efikasnost organizacionog restrukturiranja [1]
  Uticaj neformalnog elektronskog učenja na razvoj ljudskih resursa [1]
  Uticaj virtuelnih društvenih mreža u funkciji efektivnosti timskog rada u organizacijama [1]
  Validacija modela kreditnog rizika [1]
  Validation of credit risk models [1]
  Značaj bihejviorističkog pristupa za unapređivanje odlučivanja u savremenim finansijama [1]
  А game-based model of learning logistics [1]
  Аутоматско генерисање алгоритама стабала одлучивања за класификацију [1]
  Аутоматско генерисање корисничког интерфејса апликације засновано на случајевима коришћења [1]