Now showing items 56-75 of 85

  Title
  Капацитети Црне Горе у одговору на регионалне безбедносне пријетње [1]
  Кибер ратовање - нови облик савремених друштвених конфликата [1]
  Конвенционални субјекти безбедности и еколошка сигурност [1]
  Контрола ресурса пијаће воде као извор регионалних сукоба [1]
  Концепт безбедносне културе и претпоставке његовог развоja [1]
  Концепт полиције у заједници и породично насиље [1]
  Кризни менаџмент и политика интегрисане заштите јавног интереса [1]
  Кризни менаџмент у функцији заштите критичних инфраструктура у земљама у транзицији [1]
  Место и улога ОЕБС-а у реформи полиције у Републици Србији и земљама бивше Југославије [1]
  Могућности оружаних снага Босне и Херцеговине у пружању помоћи цивилним властима у ванредним ситуацијама [1]
  Могућности унапређења заштите и очувања српске националне баштине простора Метохије на почетку 21. века [1]
  Могућности употребе функционалних система веза Републике Србије у одбрани земље [1]
  Модел за процену ефективности и ефикасности система безбедносног менаџмента [1]
  Национална безбедност Републике Србије у регионалном безбедносном поткомплексу Западни Балкан [1]
  Оdrživi mеnаdžmеnt mеdiја u društvеnim kоnfliktimа i krizаmа [1]
  Оптимизација модела управљања ризиком од пожара у установама за извршење кривичних санкција у Републици Србији [1]
  Парламентарна контрола сектора безбедности у Републици Србији [1]
  Повезаност организованог криминала и тероризма као претња безбедности Босне и Херцеговине [1]
  Политика кризног менаџмента у градовима - пример Србије [1]
  Посебност информационих операција у раду савремених обавештајних служби [1]