Now showing items 56-75 of 94

  Title
  Енергетски и војни аспект стратегије безбедности Руске федерације у контексту савременог међународног поретка и односа према Републици Србији [1]
  Ефикасност обавештајних служби и професионална етика [1]
  Заштита пословних информација у функцији националне безбедности [1]
  Злочини мржње у Босни и Херцеговини [1]
  Интегритет полиције и корупција у полицији у Србији [1]
  Исламски фундаментализам и заштита државе: упоредна студија случаја Северни Кавказ и Западни Балкан [1]
  Капацитети Црне Горе у одговору на регионалне безбедносне пријетње [1]
  Кибер ратовање - нови облик савремених друштвених конфликата [1]
  Конвенционални субјекти безбедности и еколошка сигурност [1]
  Контрола ресурса пијаће воде као извор регионалних сукоба [1]
  Концепт безбедносне културе и претпоставке његовог развоja [1]
  Концепт полиције у заједници и породично насиље [1]
  Кризни менаџмент и политика интегрисане заштите јавног интереса [1]
  Кризни менаџмент у функцији заштите критичних инфраструктура у земљама у транзицији [1]
  Криминалитет младих у савременим социо економским условима на подручју Црне Горе (1990-2014) [1]
  Место и улога ОЕБС-а у реформи полиције у Републици Србији и земљама бивше Југославије [1]
  Могућности оружаних снага Босне и Херцеговине у пружању помоћи цивилним властима у ванредним ситуацијама [1]
  Могућности унапређења заштите и очувања српске националне баштине простора Метохије на почетку 21. века [1]
  Могућности употребе функционалних система веза Републике Србије у одбрани земље [1]
  Модел за процену ефективности и ефикасности система безбедносног менаџмента [1]