Now showing items 563-582 of 1367

  Title
  Karakteristike kvaliteta života i mentalnog zdravlja dece i adolescenata koji su u sistemu socijalne zaštite [1]
  Karakterizacija mehanizama degeneracije fotoreceptora nakon ablacije retine; evaulacija anatomskog i funkcionalnog postoperativnog oporavka [1]
  Kardioprotektivni efekat udaljenog ishemijskog prekondicioniranja tokom hirurške revaskularizacije miokarda u akutnom koronarnom sindromu bez ST elevacije [1]
  Klinička procena uspešnosti hirurških metoda primarne odložene anastomoze i zamene jednjaka gastričnim tubusom u dece sa atrezijom jednjaka tipa long gap [1]
  Kliničke i epidemiološke karakteristike sindroma multiple endokrine neoplazije tip 1 i mehanizmi inaktivacije MEN1 gena u tumorskim tkivima endokrinog i van endokrinog sistema [1]
  Kliničke i imunohistohemijske karakteristike karcinoma kore nadbubrežne žlezde i njihov uticaj na preživljavanje [1]
  Kliničke i laboratorijske osobenosti infekcije izazvane Herpes simpleks virusom kod novorođene dece [1]
  Kliničke i patohistološke karakteristike i terapijski protokol atipičnih i anaplastičnih formi meningeoma [1]
  Kliničke karakteristike, dugoročna prognoza i funkcionalni ishod kod obolelih od neuroinvanzivnog oblika Groznice Zapadnog Nila [1]
  Kliničke, elektrofiziološke, patogenetske i imunološke specifičnosti stečene autoimune miastenije gravis udružene sa antitelima prema mišić-specifičnoj tirozin kinazi [1]
  Klinički i morfološki korelati napredovanja i heterogenosti atipičnih parkinsonizama [1]
  Klinički i sudskomedicinski značaj analize povezanosti polimorfizama ACE i ACTN3 gena sa parametrima srčane morfologije i funkcije nakon dugotrajnog i intenzivnog opterećenja kardiovaskularnog sistema [1]
  Klinički značaj molekularne dijagnostike toksoplazmoze kod visokorizičnih bolesnika [1]
  Klinički značaj prediktivnih faktora u nastanku i lečenju karotidne restenoze kod pacijenata nakon everzione endarterektomije [1]
  Klinički značaj vanplućne tuberkuloze u diferencijalnoj dijagnozi nejasnog febrilnog stanja [1]
  Klinički, proceduralni i metaboličko-inflamatorni prediktori funkcije koronarne mikrocirkulacije infarktne regije nakon primarne perkutane koronarne intervencije [1]
  Kliničko genetička analiza diskinezija uzrokovanih levodopom kod osoba sa Parkinsonovom bolešću [1]
  Kliničko genetska analiza pacijenata sa familijarnom amiotrofičkom lateralnom sklerozom u populaciji Srbije [1]
  Kliničko patološka studija ranih stadijuma karcinoma grlića materice [1]
  Kliničko-morfološki korelati poremećaja kontrole impulsa u Parkisonovoj bolesti [1]