Now showing items 361-380 of 1367

  Title
  Factors affecting early results after elective open repair of abdominal aortic aneurysms [1]
  Factors that contribute to differences in growth indicators of children under 5 years of age in Western Balkans countries [1]
  Factors that influence quality of life in elderly patients with chronic heart failure [1]
  Faktori koji utiču na rane rezultate elektivnog hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte [1]
  Faktori od značaja za farmakokinetiku ciklosporina A kod dece sa transplantiranim bubregom [1]
  Faktori rizika za nastanak alopecije areate i uticaj bolesti na kvalitet života [1]
  Faktori rizika za nastanak multirezistentne tuberkuloze: studija slučajeva i kontrola [1]
  Faktori rizika za nastanak pneumonija povezanih sa mehaničkom ventilacijom u jedinicama intenzivnog lečenja [1]
  Faktori rizika za nastanak primarnog nefatalnog infarkta miokarda u beogradskoj populaciji [1]
  Faktori rizika za pojavu anestezioloških komplikacija tokom neurohirurških operacija u dečjem uzrastu [1]
  Faktori rizika za pojavu intraoperativnih hemodinamskih poremećaja kod bolesnika podvrgnutih hirurškom lečenju štitaste žlezde [1]
  Faktori rizika za pojavu intraoperativnih hemodinamskih poremećaja tokom operacija primarnog hiperparatireoidizma [1]
  Faktori rizika za pojavu poremećaja srčanog ritma i variranja krvnog pritiska u toku maksilofacijalnih i operacija uva, grla i nosa [1]
  Faktori rizika za pojavu postoperativnog delirijuma kod pacijenata sa prelomom kuka [1]
  Faktori rizika za razvoj onihomikoze šaka i stopala i uticaj bolesti na kvalitet života [1]
  Faktori rizika, prognostički faktori i kvalitet života u obolelih od malignih tumora usne šupljine i ždrela [1]
  Farmakodinamska ispitivanja magnezijum-sulfata i dizocilpina u modelima somatskog i visceralnog bola kod pacova [1]
  Farmakološka analiza tipova muskarinskih receptora u glatkom mišiću tela želuca [1]
  FDG PET brain metabolic profile in differential diagnosis of Parkinsonism [1]
  Feasibility of major liver resections in patients with hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis using radiofrequent energy [1]