Now showing items 44-63 of 99

  Title
  The influence of modifiers on the polimorphy of valley in karst of the serbian carpatho-balkanides. [1]
  The nodal centres - determinant of sustainable development of system settlement in Zlatibor district [1]
  The nodal centres of Toplica district [1]
  The possibilitis of GIS in management of natural protected areas:example of Vrsac mountains [1]
  The role and importance of infrastructure planning in mountain tourism development in Serbia [1]
  The role of Ramsar sites in the creation of integral tourism offer of Vojvodina [1]
  The role of travel agencies in the placement of Serbian geospace in the tourism market [1]
  Tourism in Šumadija county in the context of sustainable development [1]
  Transformation of spas in Serbia into modern centers of spa and wellness tourism [1]
  Transition of fertility and birth control population of the Timocka krajina [1]
  Аpplication of recent climate classifications for the climate regionalization of Serbia [1]
  Атмосферска циркулација као фактор просторне расподеле температура ваздуха и падавина у Србији [1]
  Водни потенцијал и хидрогеографска рејонизација Ваљевских планина [1]
  Географске детерминанте регионалног развоја Војводине [1]
  Географске основе туристичке валоризације Србије : позиционирање урбаних, бањских и руралних насеља Горње Топлице [1]
  Геоеколошка евалуација природних потенцијала Равне планине и Паљанске котлине у функцији одрживог развоја [1]
  Геоеколошке детерминанте заштите и ревитализације текућих вода у функцији одрживог развоја АП Војводине [1]
  Геонаслеђе српског Подунавља у функцији орживог развоја туризма [1]
  Геосистемске основе управљања животном средином [1]
  Демографска хетерогеност пограничног простора Србије - полазиште јавних политика [1]