Show simple item record

dc.contributor.advisorBranović, Želimir
dc.contributor.otherHotomski, Petar
dc.contributor.otherOljača, Milka
dc.contributor.otherRadosav, Dragica
dc.contributor.otherRadulović, Biljana
dc.contributor.otherBranović, Želimir
dc.creatorSavić, Ana M.
dc.date.accessioned2015-12-29T11:43:55Z
dc.date.available2015-12-29T11:43:55Z
dc.date.issued2007-07-05
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijadoktorat%20ana%20savic.pdf?controlNumber=(BISIS)71265&fileName=doktorat%20ana%20savic.pdf&id=731&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=71265&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/1969
dc.descriptionGlavna hipoteza koja je razvijena i dokazana u okviru ove doktorske disertacije je da primena obrazovnog softvera “InternetUcenje”, kao podrška tradicionalnom obrazovnom procesu omogućava postizanje boljih rezultata u nastavi. U eksperimentalnom delu doktorske disertacije je organizovano daljinsko učenje preko Interneta korišćenjem programskog paketa InternetUcenje, u okviru koga je izvršeno testiranje i merenje relevantnih parametara od uticaja na efikasnost ovog načina učenja. Najznačajniji naučni doprinos ove doktorske disertacije je formalna specifikacija skupa obrazovnih i metoda informaciono komunikacionih tehnologija za realizaciju podrške tradicionalnog obrazovanja, kao i dokaz boljih kvantitativnih i kvalitativnih rezultata u savlađivanju gradiva.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технички факултет ""Михајло Пупин"", Зрењанинsr
dc.rightsCreative Commons
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectObrazovanje na daljinusr
dc.titleMetode razvoja i primena xml web servisa kao podrška tradicionalnom obrazovnom procesu.sr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractБрановић Желимир; Радосав Драгица; Хотомски Петар; Брановић Желимир; Радуловић Биљана; Ољача Милка; Савић Aна М.;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record