Now showing items 87-106 of 136

  Title
  Određivanje složenosti operativnih projekata i modelovanje procesa upravljanja neizvesnošću i rizikom projekta [1]
  Optimizacija postupaka tehničke dijagnostike hidroelektrana [1]
  Optimization of technical dijagnostics of hydroelectric [1]
  Organizaciona kultura i zadovoljstvo korisnika u visokoškolskim ustanovama [1]
  Organizational culture and customers' satisfaction in higher education institutions [1]
  Primena aditivnih proizvodnih tehnologija u postupku preciznog livenja ortopedskih implantata [1]
  Projektovanje baza podataka u oblasti obrazovnog računarskog softvera [1]
  Razvoj adaptibilnog distribuiranog informacionog sistema za podršku upravljanju realizacijom softverskih projekata [1]
  Razvoj modela za ocenu povećanja energetske efikasnosti prijemnika sunčeve energije u dinamičkim uslovima rada [1]
  Razvoj modela za određivanje trajanja projekta na osnovu Klarkovih jednačina [1]
  Razvoj ravnih toplotnih sučevih prijemnika sa aspekta povećanjaenergetske efikasnosti [1]
  Reengineering the company as modern management technique [1]
  Reinženjering preduzeća kao tehnika savremenog menadžmenta [1]
  Reliability Ensuring Models of Complex Facilities in Thermal Power Plants [1]
  Research of material changing influence on frequency spectrum of musical instruments [2]
  Risk-based maintenance model and its influence on steam turbine reliability [1]
  Shortening cycle production method usingmodified work sampling [1]
  Sistem upravljanja realizacijom investicionih projekata u funkciji upravljanja promenama u elektroprivredi. [1]
  Skraćenje proizvodnih ciklusa primenom modifikovane metode trenutnih zapažanja [1]
  Sustainable waste management model as resources for constructionin Northeast Bosnia [1]