Now showing items 26-45 of 117

  Title
  Implications of teaching program changes in elementary schools on educational achievement of elementary school pupils at technical education teaching [1]
  Implikacije promene nastavnog programa u osnovnoj školi na obrazovno postignuće učenika u nastavi tehničkog obrazovanja [1]
  Improvement of Nationalaccreditation system based oncontinuous education for the quality [1]
  Interactive system based on Internet technology for psychometric diagnostics [1]
  Interaktivni sistem zasnovan na Internet tehnologijama za psihometrijsku dijagnostiku [1]
  Istraživanje atributa benčmarkinga koji determinišu poslovnu izvrsnost [1]
  Istraživanje optimalnih pravaca strategijskog delovanja top menadžmenta preduzeća. [1]
  Istraživanje uticaja promene vrste materijala na frekvencijski spektar muzičkih instrumenata [1]
  Komparativna analiza efikasnosti neprofitnihorganizacija primenom dea metode (na primeru državnih srednjih mašinskih tehničkih škola beogradskog okruga) [1]
  Koncept određivanja strukture program menadžmenta uproizvodnji složenog proizvoda [1]
  Maintenance methods and their impact on reliability of complex opencast mine equipment [1]
  Management system by realizing the investment projects in the function of changes management in electrical industry [1]
  Medel održivog upravljanja otpadnim materijalima kao građevinskim resursom u Severo-istočnoj Bosni [1]
  Method for Connecting Measuring System With Computer by Converting Data From I2S to TCP/IP Protocol [1]
  Methodological factors which ensure the quality of secondary vocational education and their impact on the increase of the level of production [1]
  Metoda za povezivanje mernog sistema i računarapomoću konverzije podataka iz I2S u TCP/IP protokol [1]
  Metode i postupci ubrzavanja operacija i upita u velikim sistemima baza i skladišta podataka (Big Data sistemi) [1]
  Metode održavanja i njihov uticaj na pouzdanost složenih mašina na površinskim kopovima [1]
  Metode razvoja i primena xml web servisa kao podrška tradicionalnom obrazovnom procesu. [1]
  Metodološki faktori obezbeđenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i njihov uticaj na povišenje nivoa proizvodnje [1]