Now showing items 1-20 of 376

  Title
  "Another Window in the Pool" - expanded video installation [1]
  "U koji fajl da stavim svoje srce" (Eksperimentalni film kao fuzija filmskih rodova, dokumentarnog i igranog) [1]
  "Zasićenje" - Istraživanje digitalne manipulacije zvukom u audiovizuelnom delu [1]
  "Вашар на црвено слово" (документарни материјал као грађа за стварање представе) [1]
  "Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама" [1]
  "Град и слика - значај и функција сликарских интервенција у јавном простору" [1]
  "Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности" [1]
  "Краткометражни играни филм Ход: слика као звучни инструмент" [1]
  "Мапирање сећања - Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања" [1]
  "Преигравање" (Транспоновање у филм песама Васка Попе Игре из збирке поезије Непочин поље" [1]
  "Слово о слову", кратки веб наративи о типографији [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' Digitalni, vizuelni, interaktivni, zvučni i tekstualni eksperiment sa elementima animacije [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' DiLuminous Painting Animation Interaction Noise and Text Experiment [1]
  ...of Uruk-the-Sheepfold, композиција за камерни инструментални ансамбл, приповедача и сопран [1]
  A time of exit digital interactive video with the elements of animation [1]
  Affection - приказ уосећања у вушемедијској поставци [1]
  Agit-prop-flash-mob серија перформанса у отвореном јавном простору и вишемедијска инсталација [1]
  Alternative art and cultural practices: the case of the late socialist period in Yugoslavia [1]
  Alternativne umetničke i kulturalne prakse: slučaj poznosocijalističke Jugoslavije [1]
  APSOLUP- Sekundarno značenje apsolutnog lupa kroz medij sinemagrafa [1]