Show simple item record

Neorealism in cinema and photography -ethiology, interposition and specficity of itswork

dc.contributor.advisorPopović, Živko
dc.contributor.otherSubotić, Irina
dc.contributor.otherTodić, Milanka
dc.contributor.otherAbramović, Velimir
dc.contributor.otherPopović, Živko
dc.contributor.otherAntal, Silard
dc.creatorLazić, Dubravka
dc.date.accessioned2015-12-29T11:08:40Z
dc.date.available2015-12-29T11:08:40Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija142927428671197.pdf?controlNumber=(BISIS)94769&fileName=142927428671197.pdf&id=3540&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94769&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije142927428108170.pdf?controlNumber=(BISIS)94769&fileName=142927428108170.pdf&id=3539&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/1634
dc.descriptionTema ovog rada bazira se na neorealističkom pokretu i istraživanju uzročnika koji su doveli do njegovog nastanka, specifičnostima koje on, kao intenzivan umetnički pokret, poseduje i korelaciji između dela koje čine njegovo jezgro. Poseban osvrt načinjen je ka analizi odnosa i interpoziciji fotografske i filmske umetnosti kao vizuelnim, ontološki bliskim, medijima. Istraživanje fenomena italijanskog neorealizma, ukazalo je na ogromni izvor raznovrsnog sadržaja koji se mogu istraživati i analizirati na više različitih principa. Stoga su i ciljevi istraživanja postavljeni prema potrebama pitanja pozicioniranja neorealističkog pokreta u istorijski i umetnički kontekst: ispitivanje uzročnika koji su doveli do stvaranja i egzistiranja neorealističkog pokreta, istorijskih činilaca, izvora i prethodnicama u literaturi, štampanim medijima i filmskoj i fotografskoj umetnosti.  Za polaznu tačku istraživanja, termin neorealizam postavljen je u svoj istorijski kontekst da bi se postavila tačka "oslonca" za dalje analize, na koju su se kasnije mogli bazirati svi zaključci izvedeni iz pojedinih oblasti: neorealizam u filmu i fotografiji, internacionalni uticaj na autore neorealizma filma i fotografije, socijalno-istorijski uticaj na tlu Italije u periodu pre, tokom i neposredno nakon trajanja neorealističkog pokreta, kao i analiza filmskih i fotografskih neorealističkih dela. Svaka oblast istraživanja pružila je određene činjenice i saznanja koja su, postavljena u kontekst teme ovog rada, omogućila sagledavanje jedne nove, šire slike o neorealističkom pokretu, zasnovanom ne samo na postulatima uslovljenim i oblikovanim socijalno-fizičkim uslovima, kao primarnim pri nastanku neorealizma, nego uzima u obzir i sve ostale činioce i pozicionira ih u istu ravan sa gore navedenim, proširujući tako opšti pogled na dela nastala u ovom periodu. Sledeći tragove istraživanja koji su ukazivali na nove bitne elemente, stvorila se šira mreža relacija i informacija koja je uputila na dublju povezanost uzročnika neorealizma. Prožimanje istorijskih činjenica, dokazane relacije, poznanstva i saradnje autora, uticaj književnosti, filmske i fotografske umetnosti, vodile su do daljih zaključaka koji su se udaljavali od ustaljene teze o neorealizmu kao pokretu koji je eksplodirao stvaralačkom energijom i kreativnim izrazom, kao posledica terora fašističke diktature tokom Drugog svetskog rata, a potom oslobođenja, i sirovog izraza uslovljenog nemaštinom i oskudicom materijala, koji su diktirali formu i teksturu filmske i fotografske neorealističke forme. Prilikom sumiranja činjenica koje su se izdvajale kao krucijalni delovi analiza, pokazalo se da se mnoge od njih sistematski ponavljaju i potvrđuju svoje prisustvo u ostalim kategorijama, kao i to da svaka od njih ima korene koji se prepliću i time ukazuju i na dublju povezanost u istorijskom kontekstu. Ovakav "bihejviorizam" podataka postepeno je doveo do realizacije zaključka, postavljenog ne samo na osnovu uporedne gramatike ovih podataka i kreiranja lingvistike filmskog i fotografskog neorealizma nego i na uporednoj analizi najkarakterističnijih dela filmskog i fotografskog neorealizma. Ukratko, rezultati sumirani u formi zaključka, donose nov osvrt na umetnost neorealizma, pozicioniran na uporednoj analizi gore pomenutih činilaca i utemeljenog na faktivnim tvrdnjama i zaključcima, kao i na subjektivnom doživljaju i analizi dela. Neorealizam se, nakon ovakve analize, pojavio u svetlu umetničkog pokreta koji je svoje korene imao u periodu koji mu je neposredno prethodio, ali i u socijalno-istorijskim uticajima na tlu Italije, umetnostima filma, fotografije i književnosti, štampanim i vizuelnim medijima u tridesetim i četrdesetim godinama dvadesetog veka, kao i specifičnom italijanskom nacionalnom duhu koji je neorealizmom odgovorio na specifične teške uslove u državi u ratnom i posleratnom periodu. Pored toga, dokazana je veza između fotografske i filmske umetnosti, koja zalazi i izvan granica teoretske povezanosti samih tehnoloških karakteristika medija. Ove dve umetničke discipline dokazano su egzistirale kao samosvesne oblasti (i više od fromalne povezanosti u doba neorealizma), ali sa velikom i snažnom vezom koja je obostrano uticala na njih putem saradnje autora, preplitanja uticaja, interakcije medija.sr
dc.descriptionThe subject matter of the doctoral thesis is the origin, international influence and mutual factor of the cinematic and photographic neorealist art.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Академија уметностиsr
dc.rightsAttribution
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectNeorealizam u filmu i fotografiji, zajednički činioci i uticaji, istorijski, književni, socijalni uticaji, analiza dela.sr
dc.subjectNeorealism in cinema and photography, mutual factors and influences, historical, literatural,social factors, analysis of the art work.en
dc.titleNeorealizam u italijanskom filmu i fotografiji - etiologija, interpozicija i specifičnosti delasr
dc.titleNeorealism in cinema and photography -ethiology, interposition and specficity of itsworken
dc.typeDoktorska disertacijasr
dcterms.abstractПоповић Живко; Aнтал Силард; Поповић Живко; Aбрамовић Велимир; Суботић Ирина; Тодић Миланка; Лазић Дубравка; Неореализам у италијанском филму и фотографији - етиологија, интерпозиција и специфичности дела; Неореализам у италијанском филму и фотографији - етиологија, интерпозиција и специфичности дела;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record