Приказ основних података о дисертацији

dc.contributor.advisorСмиљанић, Жарко
dc.contributor.otherМомиров, Драган
dc.contributor.otherПетровић, Гордана
dc.contributor.otherЗарић, Катарина
dc.contributor.otherШуица, Никола
dc.creatorКалезић, Маркo Б.
dc.date.accessioned2015-12-11T12:53:46Z
dc.date.accessioned2015-12-29T11:00:05Z
dc.date.available2015-12-11T12:53:46Z
dc.date.available2015-12-29T11:00:05Z
dc.date.issued2015-10-15
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/55
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/1630
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметностиsr
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.titleСИМБОЛИ ОКТАНСКОГ ДОБА – Свођење форми објекта једне епохе на печат времена, (изложба графика изведена у техници литографије)sr
dc.typeProjecten
dcterms.abstractSmiljanić, Žarko; Momirov, Dragan; Zarić, Katarina; Šuica, Nikola; Petrović, Gordana; Kalezić, Marko B.; SIMBOLI OKTANSKOG DOBA – Svođenje formi objekta jedne epohe na pečat vremena, (izložba grafika izvedena u tehnici litografije);


Документи за докторску дисертацију

Thumbnail
Thumbnail

Ова дисертација се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о дисертацији